Disseny motion graphics Capçalera El Temps Andorra Televisió ATV

Description

Dins del projecte de disseny de la nova identitat audiovisual corporativa de RTVA, la capçalera de El temps és una de les peces principals del projecte, per la importància que té aquest espai pels ciutadans, pel turisme, pel país.

A més de la capçalera, es van dissenyar totes les peces que formen el temps: titulars, mapes, separadors, banners, sistemes de ròtols, generació de caràcters, Chayrons, crèdits i tancaments. 

Seguint la gràfica de l’informatiu, per l’espai del temps es va dissenyar un conjunt de pictogrames adaptats a un país amb un clima molt divers.

Les peces de motion graphics es van realiztar mitjançant gràfica 3D (Cinema 4D+AE).

Categories
  • Motion graphics + 3D