Disseny identitat corporativa CAR Sant Cugat

Description

El CAR Sant Cugat (Centre d’Alt Rendiment) és un organisme de suport a l’esport professional i competitiu a nivell internacional, que optimitza recursos de la màxima qualitat tècnica i científica.

Des de la seva fundació el 1987, el CAR s’ha anat adaptant a noves exigències i reptes, evolucionant i millorant els seus serveix a la recerca de posicionar-se com un dels millors centres d’entrenament i tecnificació d’alt nivell del món.

Per donar resposta als nous objectius, el CAR va plantejar a FUEL la necessitat de renovar la seva identitat corporativa. Després del treball inicial d’investigació i objectius de la marca es va arribar a la conclusió que l’entitat necessitava una marca d’esperit esportiu, hi-tech, contemporània que pogués competir de tu a tu amb altres marques similars, sense perdre per això part de la teva tradició.

El projecte del redisseny de la marca ha comprès múltiples elements: identitat, senyalèctica, indumentaria, pàgina web, comunicació interne, oficial i comercial (en suports online i offline).

Categories
  • Marca i Identitat corporativa